GİRESUN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı 2015 Yapıldı

Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı 2015 Yapıldı

28 Mayıs 2014 Perşembe günü dördüncüsü düzenlenen Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı, Giresun Nurettin Canikli Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleştirildi.

09.30 – 17.00 saatleri arasında yapılan çalıştayın temel amacı; eğitimciler arası bilgi ve tecrübe paylaşımını artırmak, eğitimcilerin eğitim ortamlarında uyguladıkları yenilikçi yöntemleri tanıtmak, özgün çalışmaları belirleyerek ön plana çıkarmak ve böylece bu çalışmaların model alınmasını sağlamaktır.

Hazırlıklarına Aralık 2014’te başlanan ve Giresun’un tüm ilçelerindeki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden/okul yöneticilerinden alınan 247 sözlü ve 109 poster sunum başvurusu, Milli Eğitim Müdürümüz Necati AKKURT başkanlığında Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanları; Prof. Dr. Feyzullah AHMETOĞLU, Doç. Dr. Sedat MADEN, Doç. Dr. Güven ÖZDEM, Doç. Dr. Aykut Emre BOZDOĞAN, Yrd. Doç. Dr. Necla DÖNMEZ USTA, Yrd. Doç Dr. Rahman ÇAKIR, Yrd. Doç. Dr. Oğuz Serdar KESİCİOĞLU ve Yrd. Doç. Dr. Binnur YILDIRIM HACIİBRAHİMOĞLU’ndan oluşan “İl Seçici Kurul” tarafından değerlendirilerek 10 iyi örnek sözlü; 12 iyi örnek ise poster sunumu olarak çalıştayda paylaşılmaya uygun bulunmuştur.

Çalıştayda yer alan Sözlü Sunumlar:

Alev Karakaya – Merkez 24 Kasım Anaokulu - Müzik Ruhun Gıdasıdır: Bu çalışmanın temel amacı çocuğun kendi kültürel müziklerini tanıması, diğer kültürlerdeki müzikleri tanıması ve bu müzikleri kullanılarak diğer hedeflere ulaşmasıdır.

Aycan Ceylan – Merkez 24 Kasım Anaokulu - Onlar Varsa Biz de Varız: Bu çalışmada amaç bu dünyada tek olmadığımızı, hayatı ve yaşamı paylaştığımız başka varlıkların da olduğunu çocuklara anlatmak ve her şeyden önce çocuklara Vicdanlı Olma, sevme, paylaşma, sorumluluk alma, hoşgörü gibi değerleri de verebilmektir. Çünkü her şey sevgi ile başlar. Sevmeyi öğrenen çocuk iyi bir gelecek demektir.

Ayşin Sarı – Tirebolu İskenderkaptan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - Söyle Bakalım: “Söyle bakalım”, öğrencilerimizin büyük bir çoğunluğunun zor ve sıkıcı olarak tanımladıkları matematik dersini daha eğlenceli, öğrencileri tüm aşamalarda aktif kılan, matematiğe dair kültürel bir alt yapı oluşturmayı, ünite sonunda konuların tekrar edilmesini ve işbirlikçi öğrenmeyi amaçlayan bir kutu oyunudur.

Ceyda Samur Gül – Tirebolu Anadolu İmam Hatip Lisesi - Hem Uyu Hem Öğren Yöntemi: Projemizde, uykuda öğrenme ve 25. kare tekniği ilk defa bir araya getirilerek okul derslerinin daha kalıcı bir şekilde öğrenilmesi amaçlanmıştır. Günlük ders tekrarı yapmak genelde öğrencilerimizin ihmal ettiği önemli bir eksikliktir. Daha kalıcı öğrenmek ve unutmayı en aza indirmek için bu yöntem geliştirilmiştir.

Emine Onat Dinç – Dereli Yıldız İlkokulu - Çözüm Üretelim: Sınıf ortamında öğrenciler sürekli olarak birbirlerini şikâyet ederler. Bu olumsuz durumu olumlu bir duruma çevirebilmek, sorunlarını kendilerinin çözmelerini sağlamak için bu uygulama geliştirilmiştir.

Erhan Aydın – Merkez Teyyaredüzü Ortaokulu – Serüvendeyim: Bu çalışma ile Türkçemizin en güzel zenginliklerinden birisi olan deyimlerimiz ile ilgili serüven hikâyeleri oluşturulmaktadır.

Osman Şalcı – Merkez 75. Yıl Anaokulu - Duyan Çocukların Konuşan Elleri: Bu çalışmayla birlikte çocuklarımızın ve velilerimizin toplumumuzda yaşayan işitme ve diğer engelli bireylere karşı düşünceleri ve davranışları olumlu yönde geliştiği gözlenmiştir.

Tülay Yaldız – Merkez Namık Kemal İlkokulu - Seç Götür Oku Getir: Bu çalışmada okulumuz içinde 1.,2. 3. ve 4. sınıf öğrencilerimizin kitaplara kolaylıkla ulaşabilecekleri koridor kitaplıkları kurulması planlanmıştır. Çalışmamız kapsamında Okul koridoruna konuyla ilgili yine öğrenciler tarafından hazırlanan afiş, pankartlarla süslenmiş kitap standları kurulmuştur.

Vacide Alaşalvar – Merkez Gazipaşa İlkokulu - Ailem ve Ben İzleyin Bunları Benden: Projemizin amacı velileri de eğitim öğretim sürecine katarak, öğrencilerin aileleri ile birlikte öğrenmenin, zaman geçirmenin önemini kavramalarına yardımcı olup öğretmen, öğrenci, veli üçgeninde ilişkileri güçlendirmektir.

Yusuf Tanış – Merkez Çıtlakkale İmam Hatip Ortaokulu - Yıldızlar Geçidi: Bu çalışma ile öğrencilerimizin derslerde ve sosyal faaliyetlerdeki başarı seviyelerinin yükseltilmesi amaçlanmıştır.

Çalıştayda yer alan Poster Sunumları:

Aycan Ceylan– Merkez 24 Kasım Anaokulu - Paranın Serüveni

Baysan Banu Uzun – Merkez Namık Kemal İlkokulu - Hep Birlikte Lider Projelere

Ceren Naipoğlu – Tirebolu Kazım Karabekir Ortaokulu - Hey kids! Let´s learn together!

Demet Ekmekçi – Dereli Atatürk İlkokulu - Kitap Oluşturma

Elif Yılmaz – Doğankent Çatak İlkokulu - Çözüm Üretelim

Ertan Arslan – Piraziz İsmail Yücel Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi - Örnek Olunca Değiştim Bak

Meltem Salman – Merkez 75. Yıl Anaokulu - Duyan Çocukların Konuşan Elleri

Metin Sağlam – Giresun Fen Lisesi - Interaktif Speaking

Nazan Akyol İnç – Merkez Mithatpaşa Ortaokulu - Sohbet Odası

Resul Eltuğral – Piraziz Halk Eğitimi Merkezi - Geleneksel Türk Sokak Oyunları Festivali

Tuğba Sağlam – Merkez Kanuni Ortaokulu - E Twinning

Tülay Deniz Şenel - Sevinç Mehmet Ekizoğlu Anaokulu - Çöplerimiz Azalsın, Bitkilerimiz Çoğalsın

İyi Örnekler Çalıştayında sunumların yanı sıra Atölye çalışmaları da yer almıştır. Atölye çalışmaları:

Kayhan Karlı – Yenilikçi Öğrenme Merkezi - Öğrenme Odaklı Okul Kültürü Oluşturmak: Bu eğitim, orta ve üst düzey okul yöneticilerinin yöneticilik tarzlarına, koçluk tekniklerini/becerilerini adapte etmelerini sağlamayı hedeflemektedir.

Serap Ekizler Sönmez – Ressam, İslam Sanatları Tarihçisi – İstanbul Tasarım Merkezi - İslam Sanatındaki Geometrik Desenler, Doğadaki Geometri ve Örgün Eğitime Yansıması: İslam sanatında hemen her devirde ve coğrafyada karşılaştığımız geometrik desenlere ait en girift uygulamalar, 13-14. yy.da bilimin gelişmesine paralel olarak ortaya konulmuştur. Geometri dersinde ana sınıfından lise son sınıfa tüm müfredatı içinde barındıran bir alandır. Dolayısıyla sanat ve matematiğin kesiştiği örnekler geometri konularının havada kalan ders içeriğini daha anlaşılır kılmakla kalmayıp estetik değeri yüksek nesiller yanında farkındalığı yüksek nesiller de yetiştirecektir.

Deniz Oğuz, Zeynep Kılıç, Murat Çıtır - Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı - Gönüllüler için Destek Atölyeleri / Çocuk Hakları Atölyesi: Katılımcılar atölye çalışmalarına girdikleri andan itibaren aktif bir öğrenme ortamıyla karşılaşmakta ve çocuk hakları ile ilgili keşiflerde bulunmaktadırlar. Çalışmaların sonunda katılımcıların çocuklar ve çocuk hakları konuları ile ilgili farkındalıklarının artması ve bu farkındalığı hayatlarına yansıtmaları beklenmektedir.

Gazi Selçuk, Aysel Yıldırım - Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı - Düşler Atölyesi, Baskı Teknikleri (Strafor Baskı, Mono Baskı): Atölye çalışması kapsamında gerçekleştirilecek Strafor Baskı ve Mono Baskı teknikleri ile baskı tekniğinin kolay ve pratik uygulamalarının deneyimlenmesi amaçlanmaktadır.

 Hümeyra Kılıç – Y. Mimar – İstanbul Tasarım Merkezi Koordinatörü - Sanatta Yaratıcı Düşünce Süreci: Bu atölye çalışması kapsamında sanatın ve tasarımın arka planındaki düşünce süreci irdelenecek, eğitim sisteminin sanatsal gelişim üzerindeki olumsuz etkileri ve nasıl olması gerektiği tartışılacaktır.

Mürşide Demirkol – Yenilikçi Öğrenme Merkezi Akademik Koordinatörü - Yaratıcı Drama ile Öğrenme Odaklı Sınıflar Yaratmak: Bu atölye sürecinde kullanılacak yöntem olan Yaratıcı drama, kendi doğası gereği öğrenen merkezli yani öğrenme odaklıdır. Bu yöntem ile birlikte uygulama örneklerini görebileceğimiz, öğrenen merkezli etkinlikleri sınıflarda daha kolay bir şekilde uygulamaya geçirebilecek ve nitelikli öğrenme sürecine katkısı hep birlikte sorgulayacağız.

Arzu Atasoy – Örav Eğitim Direktörü - Eğitim Hakkı – Ne Yapabilirim? Bu atölyede çocuk hakları sözleşmesi çerçevesinde, eğitim hakkı ile ilgili konularda öğretmenin ve okulun neler yapabileceğine dair bir farkındalık geliştirilmesi planlanmaktadır. Farklı özelliklere sahip çocukların eğitim hakkından çocuğun yüksek yararı çerçevesinde yararlanmasını etkileyen faktörlerin neler olduğu, ihmal ve istismar kavramlarının günlük yaşamda karşılaşılan örneklerinin fark edilmesi ve öğretmen, okul ve çevredeki diğer paydaşların desteği ile nasıl yönetilebileceğine dair farkındalığın arttırılması öngörülmektedir.

Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı 2015’e İlimizde görev yapan yaklaşık 280 eğitimci katılmıştır.

 

Çalıştayla ilgili her türlü detaylı bilgi www.giresuniyiornekler.com web adresinde yer almaktadır.

Çıtlakkale Mahallesi Hükümet Konağı A Blok Zemin Üstü ve Kat 1 Giresun - 0 454 215 75 25 / 26 / 27 / 29

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.