GİRESUN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

GİRESUN'DA MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

GİRESUN'DA MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Millî Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü'ne ilişkin İl Millî Eğitim Müdürü Ertuğrul TOSUNOĞLU ile İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Muhammet ANGIN tarafından, Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda 05 Temmuz 2022 Salı günü saat 10.00'da ortak basın açıklaması yapıldı.

İl Millî Eğitim Müdürü TOSUNOĞLU ve İl Tarım ve Orman Müdürü ANGIN yaptıkları ortak açıklamada;  "Dünyamızdaki son gelişmeler bizlere gıda üretiminin önemini bir kez daha hatırlatmıştır. Ülkemiz her bölgesinde farklı tarım ve hayvancılık üretimi yapılabilecek mümbit topraklar üzerine kurulmuş, benzersiz nimetlerin yetiştiği bir ülkedir. Türkiye'miz tarımsal ve hayvansal gıda üretiminde, kendi kendine yetebilen nadir ülkeler arasındadır. Dolayısıyla gıda üretimi her sektörde zirveye oynayan Büyük ve Güçlü Türkiye'miz açısından, bizlere güvenen milletler açısından da bir gelecek meselesidir. Boş tarım arazilerinin kullanıma açılması, tarım ve hayvancılık sektörüne verilen destekler, milli tarım, milli tohum politikaları bu varlığı en etkin ve verimli şekilde kullanma ve değerlendirme hamlesinin sadece birkaç başlığıdır. Bu konuda toplumsal bilinç oluşturmak, bilinçli işgücü yetiştirmek, dünyadaki gelişmeleri takip edebilmek, milli, kalıcı, geliştirilebilir teknolojiler üretmek, bu amaca yönelik çalışmaların en başında gelmektedir.  

Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, hızla değişen teknolojik gelişmeler ışığında eğitimi verilen 47 meslek alanına ait 105 dalda ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünü yetiştirmek ve nihai olarak sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunmak amacıyla ilgili sektör temsilcileri, bakanlıklar, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği protokolleri tesis etmektedir.

Millî Eğitim Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı olarak ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda bir taraftan içinde bulunduğumuz dijital çağın ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine destek vermek; diğer taraftan da geçmişten bu yana sahip olduğumuz tarım ülkesi olma özelliğimizi gelişen teknolojiler ile güçlendirmek ve çeşitlendirmek için yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz.

Son dönemde dünyada yaşanan ve etkisi ülkemizde de hissedilen küresel iklim değişikliğinin yarattığı çevresel ve ekonomik problemler, artan gıda talebi, iklim değişikliğinin sürdürülebilir tarımsal üretime olumsuz etkileri, çevre ve biyolojik çeşitliliğin korunmasının önem kazanması, daha az kaynakla gıda talebinin karşılanması gerekliliği nitelikli işgücü ve teknolojiye olan ihtiyacı her geçen gün artırmaktadır.

Bu bağlamda Tarım Orman Bakanlığı olarak, bilginin en güçlü tarımsal girdi olduğu bilinciyle; özellikle gençlerin tarımda daha etkin ve verimli bir şekilde yer alması için ülkemiz topraklarında eğitime entegre olmuş, doğru bilgiyle buluşan ve dünya ile rekabet edebilen birey olmasını sağlamayı hedefliyoruz. "Gelecek Tarımda, Tarımın Geleceği Gençlerde" yaklaşımımızla geleceğimizi garanti altına almaya çalışıyoruz. 

Bilindiği üzere ülkemiz son yıllarda tarım sektörünün yasal ve kurumsal çerçevesini güçlendirmeye yönelik ilerleme kaydederken üreticilerimizin de rekabetçi piyasa koşulları karşısında ayakta kalabilmelerini sağlayacak tedbirler alarak üretimin devam etmesi için çaba sarf etmektedir. Bu çerçevede Tarım ve Orman Bakanlığı üretimi desteklemeye, tarımsal verimliliği artırmaya ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımına imkân veren politikaları uygulamaya koymuştur. Her sektörde olduğu gibi tarım sektöründe de eğitimde iş birliği ile yola devam etmek hayati önem taşımaktadır. Giderek tükenen doğal kaynakların tarım faaliyetleri sırasında etkin, sürdürülebilir ve çevre dostu uygulamalar temelinde kullanılması, teknoloji ile geleneksel tarımın entegrasyonunun sağlanması, gıda güvenliği ve güvenilirliği olgusunun hayatımıza girmiş olması gibi pek çok etken tarım ve eğitim dünyasının iş birliğini gerekli ve önemli kılmaktadır.

Bu doğrultuda, Millî Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı güçlerini birleştirerek tarım, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği ve laboratuvar hizmetleri alanlarında faaliyet gösteren tüm okullarda öğrenci ve öğretmenlerin yeterliliklerini artırarak tarım ve gıda sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü yetiştirmek amacıyla 01.06.2022 tarihinde iş birliği protokolü imzalamıştır. Bu doğrultuda İlimiz Tirebolu İlçesinde bulunan Tirebolu İskender Kaptan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarım alanında toprak analizi çalışmaları yaparak ilimizde tarımsal verimliliği artırmayı planlamaktadır. 

2021-2022 eğitim-öğretim yılında; Tarım, Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı ile Laboratuvar Hizmetleri alanlarında Millî Eğitim Bakanlığı uhdesinde 123 okul, 9.309 öğrenci ve 264 öğretmeni kapsamına alan bu protokol ile; Yüz yüze/dijital eğitim materyalleri hazırlanacak Alan derslerinde Tarım ve Orman Bakanlığı Eğiticilerinin görev almaları sağlanacak, Alan öğretmenlerinin, ortaklaşa belirlenecek takvim ve programa göre Tarım ve Orman Bakanlığının belirlediği atölye/laboratuvarlar, eğitim merkezleri, araştırma enstitüleri ve arazilerde iş başında eğitim düzenlenecek, Alandan mezun öğrencilerin tarım sektöründe istihdamı için ortak proje ve çalışmalar yapılacak. Alan öğrencilerinin işletmelerde mesleki eğitimi/staj uygulamalarını bütçe olanakları doğrultusunda Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kurum veya kuruluşlarda yapmaları sağlanacak,

Alana uygun tohum, gübre, fide, canlı hayvan vb. temrinlik malzeme desteği sağlanacak,

Alana uygun donatım yapılacak, Tohum yetiştirmeye yönelik ortaklaşa pilot çalışma ve uygulamalar yapılacak,

 Hastalık, zararlı bitkiler, gübre, bitki besleme vb. konularda ortaklaşa çalışmalar yapılacak,

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Dijital Tarım Kütüphanesi ve Tarım Orman Akademisine erişim izni sağlanacak,

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların ve Tarım ve Orman Bakanlığı uhdesindeki eğitim merkezlerinin ortaklaşa belirlenecek takvim ve program çerçevesinde çiftçi eğitim vb. faaliyetlerde kullanılması sağlanacak,

Mesleki ve teknik eğitime yönelik etkinlikler (proje, seminer, kariyer günü, rehberlik, yarışma, gezi vb.) ve farkındalık faaliyetleri düzenlenecek,

Tarım teknolojilerindeki gelişmeleri, akıllı tarım, dijital tarım, dikey tarım, topraksız tarım vb. konularda öğretmen ve öğrencilere yönelik ortak eğitim faaliyetleri düzenlenecek,

Yerel çeşitler konusunda farkındalık oluşturmak üzere çalışmalar ve tescil edilen çeşitler hakkında bilgilendirme faaliyetleri yapılacak,

Alan öğrencilerine başarı bursu verilmesine yönelik çalışma ve girişimlerde bulunulacaktır. 

Okulların toprak, yaprak, su vb. analiz yapabilmeleri için kapasitelerinin güçlendirilmesi şeklinde belirlenmiş olan faaliyetler gerçekleştirilecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı teşkilatları olarak bu iş birliğine ilişkin görev ve sorumluluklarımızı en üst düzeyde yerine getireceğimizi ve her fırsatta iş birliğimize ilişkin çalışmaları eş güdümle yürüteceğimizi beyan ediyoruz.

Biz de yerelde Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak, Valimiz Sayın Enver ÜNLÜ himayelerinde, Bakanlıklarımız tarafından tesis edilen bu iş birliğine ilişkin görev ve sorumluluklarımızı en üst düzeyde yerine getireceğimizi ve her fırsatta iş birliğimize ilişkin çalışmaları eş güdümle yürüteceğimizi beyan ediyoruz.

İlimizde bu konuda eğitim verilen Tirebolu İlçemizde İskender Kaptan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizde Laboratuvar alanı mevcuttur. Ortaöğretim Kurumlarımızın tercih sürecinin devam ettiği bu günlerde her alanda olduğu gibi tarım ve hayvancılık alanında da işgücüne uygun yetişmiş eleman ihtiyacı, Mesleki ve Teknik Liselerimiz tarafından karşılanacaktır. Bu süreçte öğrencilerimize ve velilerimize bu okulumuzu ve alanımızı da tanıtmış oluyoruz.

Ülkemizin birçok İlinde bu alanlarda farklı imkânların olduğunu da bir kez daha hatırlayarak, bu işbirliği sayesinde sadece bu okulumuzda değil tüm okullarımızda yapılacak etkinliklerle öğrencilerimizde merak uyandırma, tanıtım faaliyetleri ile de yerinde görme, izleme ve pratik yapma imkânı vererek, onları amatör ve profesyonel olarak eğitmek, geliştirmek ve yetiştirmek, bu birlikteliğin en önemli vazifesi olacaktır.

Bu vesileyle bu işbirliğinin öğrencilerimize, velilerimize, Giresun'umuza ve Ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyor, saygılarımızı sunuyoruz." ifadelerine yer verdi.

05-07-2022

Çıtlakkale Mahallesi Hükümet Konağı A Blok Kat 1 ve Kat 4 Giresun - 0 454 215 75 25 / 26 / 27 / 29

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.