Duyurular Sınırsız Sınıf Eğitim Projesi

Sınırsız Sınıf Eğitim Projesi

TÜBİTAK 4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları kapsamında desteklenen "Sınırsız Sınıf" adlı eğitim projesi ve proje web sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

 

Proje Hakkında

“Sınırsız Sınıf” adlı bu proje TÜBİTAK 4005 – Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları kapsamında desteklenen eğitim projesidir.

Projenin amacı; sosyal bilgiler öğretmenlerinin bilgilerinin tazelenmesi, yeni yaklaşımlardan (aktif öğrenme, işbirlikli öğrenme, drama, sınıf dışı öğrenme, kanıt temelli sosyal bilgiler öğretimi vs.) haberdar edilmesi ve derslerinde kullandıkları öğretim yaklaşım ve yöntemlerin çeşitliliğini arttırmaktır.

Bu temel amaç kapsamında projenin hedef kitlesi, ilköğretim okullarında görev yapmakta olan Sosyal Bilgiler Öğretmenleridir. Çalışmalarda bizzat yaparak, yaşayarak öğrenme deneyimi hedeflendiği için katılımcı sayısı 20 kişi ile sınırlandırılmıştır.

Projede 9 farklı uzmanlık alanından 12 uzman personelin birlikte çalışması yoluyla sinerji oluşturularak projenin başarıya ulaşması planlanmıştır ayrıca; projeye uluslararası boyut kazandırmak amacıyla 2 Alman akademisyen de dahil edilmiştir.

Multi-disipliner yapıda olan sosyal bilgiler dersinin kazanımlarını sağlamada dersliklerden, ders kitaplarından daha fazla şeye ihtiyacı olacağı tartışılamaz bir gerçektir. Bu proje ile Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin, bundan sonraki derslerinde “sınıfın dışına çıkabilmeleri”, “yakın çevreyi bir öğretim materyali olarak kullanabilmeleri” “öğrencileriyle projeler hazırlayabilmeleri”  için cesaretlendirilmesi sağlanacaktır. Proje hedef kitlesi Sosyal Bilgiler öğretmenleridir.

“Duyduğumu unuturum, gördüğümü hatırlarım, yaptığımı anlarım”
Konfüçyüs

Yrd. Doç. Dr. Fisun AKŞİT
Proje Yürütücüsü

Web Sitesi : www.sinirsizsinif.com

 Yayın:25.04.2013 - Güncelleme:25.04.2013 - 16:24 - Görüntülenme:1334