GİRESUN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma Projesi (METYAP) Toplantısı Bakanlığımız ve Sektör Temsilcilerinin Katılımıyla Yapıldı

Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma Projesi (METYAP) Toplantısı Bakanlığımız ve Sektör Temsilcilerinin Katılımıyla Yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığın Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce sektör ile eğitim camiası arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla uygulamaya konulan  "Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma Projesi (METYAP)" tanıtım toplantısı 25 Mayıs 2022 Çarşamba günü, Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda yapıldı.

Projenin tanıtımı kapsamında ilimizi ziyaret eden Bakanlığımız Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İş Yeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Sayın Süleyman Akgül'ün yer aldığı toplantı, İl Milli Eğitim Müdürümüz Ertuğrul Tosunoğlu, ilimizi ticaret oda, borsa ve birlik temsilcileri, ilçe milli eğitim müdürleri, il genelindeki mesleki ve teknik eğitim kurumlarının yöneticileri ile ilimiz iş hayatından temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında Daire Başkanı Süleyman Akgül toplantının açılışında yaptığı konuşmada; Bakanlığımız 2023 Eğitim Vizyonu ile millî eğitim politikamız yeniden belirlendiğini ve ülkemizin ekonomik kalkınmasında ve gençlerin istihdamının sağlanmasında mesleki ve teknik eğitimine büyük önem arz etiğini dile getirdi.

Bu kapsamda; Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü olarak iş dünyasının ihtiyaç duyduğu meslek ve alanlarda nitelikli işgücünün yetiştirilmesini sağlayacak şekilde meslekî eğitimin kalitesini artırmak ve eğitim-istihdam-üretim bağlantısının sağlıklı bir zeminde yürütülmesini sağlamak amacıyla çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Bu doğrultuda; Mesleki eğitim merkezleri, örgün mesleki ortaöğretim kurumları olarak yeniden yapılandırıldığını, Bakanlığımız Eğitim Vizyon Belgesi hedefleri doğrultusunda, öğrencilerin özlük hakları geliştirildiğini ve bu öğrencilerin mesleki eğitim aldığı işletmelere yönelik teşvik ve devlet desteği sağlandığını dile getirdi.

Tanıtım toplantısında bir araya geldiğimiz "Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma Projesi (METYAP)" ile; Mesleki eğitimdeki yeni gelişmeler ve bu gelişmelerin işletmeler açısından faydalarının, Oda ve Birlik temsilcilerine yüz yüze aktarılmasının amaçlandığını, bu sayede sektör ile eğitim camiası arasında var olan bağın ve işbirliği imkanlarının daha da gelişeceğini dile getirdi.

İl Milli Eğitim Müdürümüz Ertuğrul Tosunoğlu da yaptığı konuşmada; Teknoloji ve bilimde yaşanan hızlı değişim, toplumun ve bireyin değişen ihtiyaçları, eğitim öğretimdeki gelişmeler, bireylerden beklenen rolleri etkilemiştir. Bireylerin eğitim hayatlarında kazandıkları bilgi, beceri ve üretkenlikleriyle ortaya çıkan beşeri sermaye, günümüzde ülkelerin inovasyon ve ekonomik büyüme süreçlerinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu açıdan Mesleki eğitimde ihtiyaçların, geleceğin mesleklerinin ve yeni mesleki eğitim modellerinin belirlenmesine yönelik, stratejik çalışmaların gerekliliği ortadadır. Sektör beklentilerine cevap veren, ulusal ve uluslararası bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip meslek elemanları yetiştirecek, bireylere, farklılık ve özelliklerine uygun seçenekler sunacak programlar hazırlanmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığımız başta mesleki eğitimin güçlendirilmesi olmak üzere öncelik verilen alanlarda sorunların çözümüne yönelik önemli adımlar atmıştır. Bu konuda hem mesleki ve teknik Anadolu liseleri hem de mesleki eğitim merkezlerinde çok önemli dönüşümler yaşanmıştır.

Bakanlığımızın mesleki eğitim yönetim modelinde müfredat; sektör temsilcileriyle birlikte, sürekli güncellenmektedir. Sektör temsilcileri mesleki eğitimin planlanmasına ve süreç yönetimine aktif olarak katılmaktadır. Bu yeni yönetim yaklaşımı mesleki eğitimin kalitesinin sürekli iyileşmesini sağladığı gibi öğrencilerin de mesleki eğitime ilgi ve yönelimlerini artırmıştır. Bakanlığımız son zamanlarda yürüttüğü çalışmalarda; özellikle çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitiminin verildiği; küçük ve orta ölçekli işletmelerin insan kaynağı ihtiyacını karşılayan Mesleki Eğitim Merkezleri'nin görünürlüğünü artırmaya ve kapasitesini güçlendirmeye odaklanmıştır.

Giresun il Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bizler de; Mesleki eğitimin güçlendirilmesi adına ilimizdeki meslek liselerimizi üretim merkezleri haline getirmek için gerekli tüm donatım ve altyapı hazırlıklarını gerçekleştirdik.

Yapılan çalışmalar neticesinde, bugüne kadar;

-İlimizdeki meslek liselerinin öğrenci sayısı 8.000'e yükselmiştir.

-İlimizde MESEM sayımız 4 iken, Meslek liselerimiz bünyesinde açılan (MESEM) programları ile bu sayı 30'a yükselmiştir.

-Giresun Mesleki Eğitim Merkezimizdeki Öğrenci sayısı 368 iken, bu sayı 1.177'e yükselmiştir.

-İlimiz genelinde 3 patent, 12 faydalı model ve 2 tasarım olmak üzere 17 ürünün tescili alındı. 17 başvurumuzun ise sonuçlanması beklenmektedir. 

Bunların yanında meslek liselerimiz bünyesinde oluşturulan Döner Sermaye İşletmeleri aracılığıyla;

- 125. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizde Türkiye'de bir ilk olarak Dijital Baskı Merkezini kurduk. Baskı merkezimizde; ilimizdeki okullar ve diğer 53 ildeki okulların ihtiyaç duyduğu her türden baskı, grafik ve tasarım işleri yapılmaktadır.

- İlimizde bulunan her kademedeki okullarımızın ve komşu illerdeki okulların; öğretim materyalleri ve donatım malzemesi ihtiyaçları meslek liselerimizin Mobilya-Dekorasyon Atölyelerinde, Kompanzasyon Panosu ihtiyaçları Elektrik-Elektronik Atölyelerinde yapılmaktadır.

- İlimiz okullarının bilişim ve elektrik altyapısı işlemleri, Yetki Belgesi Almış meslek liselerimiz tarafından yapılmaktadır.

- Tirebolu Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gemi Yapımı Bölümünde, 4,30 m'lik Fiber Teknelerin imalatına başlanmıştır. İlk siparişi alınan teknenin yapımı sürmekte olup, Haziran ayı içerisinde teslim edilecektir. 

- İlimizin ve çevre illerin Kimyevi malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla Kimya Alanı açılmıştır. 2022-2023 Öğretim Yılından itibaren öğrenci alımına başlayacaktır.

Mesleki ve Teknik Eğitim, istihdamlı ve üretken bir toplum haline gelmenin ilk adımıdır. Genç ve dinamik nüfusun yetişmiş işgücüne dönüşmesi,  topyekûn ülke kalkınmasının en önemli lokomotifi olacaktır. Bu açıdan METYAP projesinin, ilimiz ve ülkemizde mesleki eğitimin iyileştirilmesi konusunda, yeni dönemdeki yol haritasına katkı sağlamasını ve yeni fırsatlar aralamasını temenni ediyor, saygılarımı sunuyorum." diye konuştu.

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Şükrü Ataün de yaptığı konuşmada;  Bir araya geldiğimiz Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma Projesi (METYAP) ile mesleki eğitim ile sanayi iş birliğinin daha da güçlenmesine, görüş ve düşüncelerimizi paylaşarak, önemli kazanımlar elde edecek adımlar atacağımıza inanıyoruz.  

Ülkemizin gelişmesi için sanayi ve endüstri alanındaki yetişmiş insan gücü olmazsa olmaz en temel ihtiyaçtır. Bu ihtiyacı gidermek için nitelikli öğrencilerin mesleki eğitime dahil edilmesi, gençlerimizin mesleki anlamda girişimlerinin desteklenmesi gerekmektedir.

Bu amaçla bizler de tüm sektörlerle iş birliği içerisinde olarak ilimizde gerçekleştirmeyi arzu ettiğimiz mesleki eğitim faaliyetlerini; kurumlarımızın ihtiyaçları, toplumumuzun ve iş dünyasının taleplerini dikkate alarak elimizden gelen gayretle şekillendirme ve ileriye götürme gayretinde olacağız.

Giresun Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Vekili Ercan Ayhan da konuşmasında; Meslek liseleri ve mesleki eğitim, toplumunun üretim ve iş gücü konularında büyük önem arz etmektedir. Bizler de bu konuda Giresun İli olarak Meslek liselerimizdeki öğrencilerimize daha iyi eğitim verme konusunda İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle çalışmalar yapmaya başladık. Hepimizin üzerinde durduğu önemli bir tespit olan "Ara Eleman" değil "Aranan Eleman" düşüncesi, bizlerin de gündeminde olup, bu sayede meslek liselerinin itibarını yükseltmek hedef ve gayretindeyiz.

Bizler Esnaf ve Sanatkârlar Odası olarak; işverenlerin ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte, teorik bilgisini pratikte uygulayabilecek personel ihtiyacını ancak bu kurumlarımızda yetişen parlak gençler sayesinde elde edebileceğimiz inancındayız. Geleceğin güçlü Türkiye'sinde sesimizi tüm dünyaya haykırmak adına evlatlarımızın yanında ve arkasında olacağız.

Sözlerimi tamamlarken Türkiye'nin öncelikli meselelerinden biri olan mesleki eğitimin önemli tarafları olan eğitim ve sanayi müesseselerinin tek bir masa etrafında bir araya gelmesinden duyduğumuz mutluluğu bir kez tekrarlayarak katılımlarından dolayı başta Mesleki Eğitim Daire Başkanımız Sayın Süleyman Akgül'e ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Ertuğrul Tosunoğlu ve çalışma arkadaşlarına, sunumları ve katkılarıyla bizleri bilgilendiren tüm değerli katılımcılarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Güngör ise konuşmasında; "7'den 70'e tüm kesimlerin lisans eğitimine odaklandığı günümüzde uygulamalı meslek eğitimleri gençlerimiz ve işletmelerimiz için daha önemli hal almıştır. Bugün işletmelerimizin kalifiye işçi, gençlerimizin de iş aradığı ortamda eksik parça mesleki eğitim programlarıdır. Bu programın beklenen etkiyi yaratacağına inanarak, geleceğimiz olan gençlerimizin enerjisini doğru ve zamanında kullanmak koşuluyla daha güçlü bir Türkiye'nin hedefi içinde olmalıyız." diye konuştu.

Konuşmaları takiben katılımcılara, mesleki ve teknik kurumlarında yürütülen çalışmalar ve mesleki eğitim merkezlerinin tanıtımını içeren sunum yapıldı. 

Toplantının soru cevap bölümünde ise sektörün ihtiyaç duyduğu meslek ve alanlarda nitelikli işgücünün yetiştirilmesi, meslekî eğitimin kalitesinin artırılması ve eğitim-istihdam-üretim bağlantısının sağlıklı bir zeminde yürütülmesine yönelik bilgi alışverişinde bulunuldu.

25-05-202225-05-202225-05-202225-05-202225-05-202225-05-202225-05-202225-05-202226-05-202225-05-202225-05-2022

Çıtlakkale Mahallesi Hükümet Konağı A Blok Kat 1 ve Kat 4 Giresun - 0 454 215 75 25 / 26 / 27 / 29

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.